Отчеты о самообследовании вуза

Download
Отчет о самообследовании 2019 г.
Отчет о самообследовании 2019.pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 214.0 KB

Download
Отчёт о самообследовании 2018 г.
OTChET_O_SAMOOBSLEDOVANII_2018.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Download
Отчёт о самообследовании 2017 г.
OTChET_O_SAMOOBSLEDOVANII_-_2017.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB

Download
Отчёт о самообследовании 2016 г.
rating2016.pdf
Adobe Acrobat Document 162.3 KB

Download
Отчёт о самообследовании 2015 г.
rating2015.pdf
Adobe Acrobat Document 290.4 KB